Zastupitelstvo města Přelouče by zítra mělo rozhodnout o osudu nové autobusové zastávky pro meziměstskou autobusovou dopravu ve Vrchlického ulici. Rada města však zastupitelstvu nedoporučila tuto výstavbu zařadit jako prioritní akci do rozpočtu na příští rok. Důvodem je její předpokládané malé využití.

„Na autobusových zastávkách by zastavovaly pouze autobusy meziměstské, autobus městské dopravy nemůže z kapacitních důvodů tuto zastávku obsluhovat. Nevýhodou meziměstských spojů je navíc jejich nízká četnost a nejistota, v jakém rozsahu budou zachovány v budoucnu,“ prohlásila mluvčí přeloučské radnice Martina Horáčková.

Dalším důvodem, proč by podle radních neměla být zastávka vybudována, je i cena jízdného na meziměstskou autobusovou dopravu. „Meziměstskou dopravu zřizuje Pardubický kraj a cena jízdného činí deset korun. Naši obyvatelé jsou zvyklí, že ve spojích městské hromadné dopravy platí jen pět korun. Myslím si, že by nebyli ochotni platit dvojnásobek,“ vysvětlila krok radních přeloučská starostka Irena Burešová.

Reakce obyvatel Přelouče na rozhodnutí rady však není nikterak negativní. Zastávka totiž vůbec neměla vzniknout na jejich podnět, s tímto návrhem přišel jeden z přeloučských zastupitelů, který právě v této části města bydlí. „Hovořila jsem s občany a myslím si, že nemá smysl tyto zastávky budovat. Byly by to neefektivně vynaložené peníze,“ informovala Irena Burešová.

Starostka Přelouče navíc připoměla, že požadavky na výdajovou část rozpočtu města několikanásobně převyšují jeho možnosti, a tak je nutné, aby zastupitelstvo rozhodlo, zda výstavba zastávek ve Vrchlického ulici je opravdu prioritní.

Vyšlo v Pardubickém deníku 14. listopadu 2012

zbývá
339
slov
2 minut