Že se bude věnovat chemii, se dnes pětadvacetiletá studentka Univerzity Pardubice Martina Komendová rozhodla až ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. „Řekla jsem si, proč ne. Bavila mě biologie a chemie, lákala mě medicína a zdravotnictví obecně. Ale jsem ráda, že jsem vyloženě na chemii. Má to spolu spojitost,“ říká Komendová.

A volba to rozhodně byla dobrá. Stala se totiž nositelkou prestižní Ceny Shimadzu, která se letos udílela na Sjezdu českých chemiků.

Do Pardubic se mladá žena přitom dostala tak trochu náhodou, pochází z Moravských Budějovic, ale v Pardubicích dříve studoval její otec a měl k nim kladný vztah. „Jednou to nadhodil, tak jsem si našla místní univerzitu a podívala se, jaké obory se tu dají studovat. Zaujaly mě, takže jsem si Pardubice vybrala,“ popisuje Komendová.

V současné době se věnuje přípravě monolitické kapilární kolony s integrovaným elektrochemickým detektorem. Složitý název v sobě skrývá snahu vytvořit zařízení, které dokáže rozdělit a analyzovat jednotlivé skupiny látek obsažených ve vzorku tělních tekutin a zároveň je tak malé, aby bylo možné ho brát do terénu nebo přímo k lůžku pacienta v nemocnici.

„Špičkou toho, co děláme, by bylo vytvoření přístrojů umožňujících například včasnou diagnostiku nervových onemocnění. Ale k tomu by mohlo dojít až v budoucnu. Nyní nám jde hlavně o to, aby zařízení bylo malé a analýzy rychlé,“ vysvětluje Komendová.

K tomuto tématu se dostala přes svého vedoucího diplomové práce. „Začala jsem v Pardubicích studovat biochemii na bakalářském programu. Poté jsem v navazujícím inženýrském programu pokračovala na analytické chemii. Můj vedoucí diplomové práce mi nabídl i postgraduální studium. On už na tomto projektu pracoval, takže mě do něj začlenil a projekt pokračuje dál,“ říká Komendová.

Právě za tuto práci získala Komendová Cenu Shimadzu, která má motivovat mladé vědce v oblasti chemie a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou. „Znamená to pro mě hodně moc. Ukázalo se, že i jiní lidé si myslí, že naše práce má nějaký význam. Navíc na takovéto soutěži se člověk dozví i něco nového, čím se zabývají jiné vědecké skupiny a podobně, může navštívit jakékoli přednášky. Jde ale hlavně o rozšíření obzorů,“ uvádí Komendová.

Do soutěže se mladí vědci přihlašovali zasláním abstraktů týkajících se jejich vědecké práce. Odborná porota z nich vybrala deset nejlepších, jejichž autory pak pozvali do Prahy.

„Formou desetiminutové prezentace jsme tam shrnuli, co děláme. V publiku seděla odborná porota. Ta pak určila, kdo vyhraje,“ uvádí Komendová, která by i v budoucnu chtěla zůstat ve vědeckém kruhu.

„Nedovedu si představit, že bych pracovala někde ve firmě, kde bych každý den dělala to samé. Takovéto projekty mě baví. Náš projekt by se dal určitě využít ještě daleko víc – i z jiného pohledu, nejen toho medicínského,“ ří­ká.

Vyšlo v MF DNES 16. listopadu 2016

zbývá
597
slov
3 minut