Dalších pět lidí se zařadí na seznam osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj či propagaci Pardubic. Na městském plesu, který se uskuteční v sobotu 1. dubna ve Východočeském divadle v Pardubicích, ocenění obdrží historici Jiří Kotyk a František Šebek, bývalý politik Jaroslav Žítek, zpěvák Josef Sochor a manažer olympijského parku Pavel Stara.

„Letos se sešly dva návrhy na udělení čestného občanství, shodou okolností oba na významné historiky zabývající se dějinami Pardubic a Pardubicka nejen v teoretické, ale také praktické rovině,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

„Nominován byl dlouholetý ředitel Východočeského muzea Pardubice František Šebek, bez jehož urputnosti bychom dnes na místě krásného zámku měli nevzhlednou ruinu, a Jiří Kotyk, historik, který se mimo jiné angažuje v řadě spolků, dbajících na uchování památky na významné osobnosti i milníky pardubické historie,“ dodal Charvát.

František Šebek je uznávaným historikem v celé České republice, vydal několik knih o Pardubicích a věnuje se bohaté přednáškové a publikační činnosti, kterou cení odborná i široká veřejnost, u níž probudil zájem o historii města. V letech 1992 až 2008 byl předsedou Asociace muzejních galerií, v níž stále aktivně působí, v současné době totiž vede její Školu muzejní propedeutiky.

Jiří Kotyk má za sebou také bohatou publikační a pedagogickou činnost. Pracuje v Klubu přátel Pardubicka, je předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera. Zasloužil se mimo jiné o obnovu pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí Čs. legií. V současnosti pracuje na projektu Pardubický Slavín, jenž mapuje místa posledního odpočinku významných pardubických osobností.

Medaili města Pardubice obdrží Jaroslav Žítek a Josef Sochor. „Jaroslav Žítek byl nominován za dlouholetou činnost ve prospěch města. Velmi aktivně působí ve veřejném prostoru v Pardubicích a svou prací výrazně ovlivňuje dění ve městě. Zpěváka Josefa Sochora znají celé generace Pardubáků. Medaile mu bude udělena za přínos v oblasti umělecké a kulturní, dvaašedesátiletou aktivní činnost v oblasti zpěvu,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Čestné uznání města si z plesu odnese předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara za vedení Olympijského parku 2016. „Park oživil Pardubice, ukázal obyvatelům města i návštěvníkům krásu zrekonstruovaných parků Tyršovy sady a Na Špici a přivedl do města a ke sportu tisíce lidí,“ řekla Hradní.

zbývá
485
slov
3 minut