Tři nové přístroje – CO2 laser, stroboskopický systém, radiofrekvenční generátor – má nově k dispozici ORL klinika Pardubické nemocnice. Rozšířily se tak možnosti pro léčbu pacientů s onkologickými onemocněními a se spánkovými obtížemi.

„Naší snahou je poskytovat co nejkvalitnější specializovanou péči pro onkologicky nemocné, jejichž počty neustále narůstají. Pardubická nemocnice získala statut Komplexního onkologického centra a v posledních letech výrazně investujeme do přístrojového vybavení určeného pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Investice na ORL klinice jsou dalším krokem," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Nejvýraznější technologickou novinkou na ORL klinice je pořízení CO2 laseru. Nemocným nabízí výrazně šetrnější operační postup při léčbě určité části nádorů, kdy není nutné provádět zevní řez na krku.

„Například při léčbě časných nádorů hlasivek nebo při řešení zúžení hrtanu má laser velké přednosti. Jeho použití je velmi cílené, paprsek je směřován odrazy soustavou zrcadel, umožňuje resekci v dostatečné vzdálenosti od nádoru. Řez je přesný a současně je zajištěna velice dobrá kontrola krvácení," řekl přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice Jan Vodička.

Stroboskopický systém pomocí flexibilní optiky umožňuje vyšetřit dutinu nosní, nosohltan, hltan i hrtan. Výrazně pomáhá při včasném záchytu nádoru hrtanu. „Umožňuje nám i přesněji určit rozsah postižení," uvedl Vodička.

Radiofrekvenční generátor se uplatní v oblasti spánkové medicíny. „Část lidí má problémy s chrápáním způsobené uvolněním měkkého patra, dále se zvětšením nebo zapadáním kořene jazyka. Při řešení těchto obtíží lze použít tuto metodu. Tepelně se ošetří podslizniční pojivo, případně svaly, které se během hojení zajizví, stáhnou. Výsledkem je zpevnění patra, zmenšení kořene jazyka a tím i vliv na chrápání řekl Vodička.

Vyšlo v Deníku 29. března 2017

zbývá
395
slov
2 minut