Pardubičtí radní hledají co nejlepší způsob využití Mlýnského ostrova, jedinečné lokality v centru města, jejíž ústřední dominantou jsou památkově chráněné Automatické mlýny. Koncept rozvoje by měl navázat na přestavbu samotných mlýnů.

Lukrativní lokalita v okolí Automatických mlýnů, vybudovaných v letech 1909 až 1911 podle návrhu Josefa Gočára, by měla získat důstojnější zázemí. O tom, kdo vytvoří regulační plán pro tuto lokalitu, rozhodne odborná porota na základě soutěžního workshopu. Ten bude mít tři části.

„Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic,“ uvedla náměstkyně primátora pro urbanismus a architekturu Helena Dvořáčková.

Odborná porota vybere na základě zaslaných portfólií tři účastníky soutěžního workshopu. Následovat budou tři jednání, na tom prvním se účastníci podrobně seznámí s řešeným územím a vyslechnou si stanoviska města, vlastníků a odborné rozbory území od vybraných expertů.

Na druhém workshopu budou soutěžní týmy prezentovat koncepty rozvoje území. K jednotlivým koncepcím pak poskytnou svůj komentář kromě odborné poroty i představitelé města, vlastníci a přizvaní experti včetně ekonomů. Na základě této zpětné vazby pak autorské týmy připraví koncepční studie řešeného území. O vítězi následně rozhodne odborná porota.

„Výhodou soutěžního workshopu je možnost dialogu. Jednotlivé soutěžní týmy tak mohou klást otázky a zapojit se do diskuse jak s představiteli města, vlastníky a hlavními aktéry území, jakým je například Povodí Labe, tak i s přizvanými experty,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Ten požaduje, aby nový koncept rozvoje lokality byl realistický a finančně proveditelný. „Mlýnský ostrov má díky své poloze blízko historického centra města a nábřeží Labe a Chrudimky velký potenciál. Máme zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné využití. Rozvoj by měl být tažen primárně soukromým sektorem, tuto skutečnost budou muset vzít architekti na vědomí. Město zde bude hrát hlavně koordinační roli,“ uvedl primátor.

Termín pro podání přihlášky do soutěžního workshopu je 19. října do 12 hodin.„Nejlepší ideový návrh, tedy zpracovatel regulačního plánu Mlýnského ostrova, má být vybrán do konce roku. Regulační plán samotný by měl být hotový v příštím roce,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Samostatným problémem pak je nová náplň pro Automatické mlýny, ze kterých poslední mouka vyjela na jaře 2013. Zatím se zdá, že by se továrna mohla alespoň částečně změnit na vzdělávací středisko. Majitel unikátní stavby architekt Lukáš Smetana i primátor Charvát se shodli na tom, že by v části historických budov měly být dílny a laboratoře. „Už máme potvrzené, že na tento projekt lze získat dotace od Evropské unie,“ řekl už před časem Smetana.

Vyšlo v MF DNES 11. října 2016

zbývá
597
slov
3 minut