Zhruba 280 milionů korun z evropských dotací si rozdělí patnáct projektových záměrů v Hradecko-pardubické aglomeraci ITI. Peníze půjdou především na rekonstrukce a vybavení středních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání, do dopravy i kultury.

„Vydali jsme doporučující stanovisko například pro projekty modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích a Hradci Králové nebo rekonstrukce Příhrádku v Pardubicích," uvedl předseda Řídicího výboru ITI a primátor Pardubic Martin Charvát.

Mezi nově schválenými projekty jsou například úpravy interaktivních učeben matematiky na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích, strojní vybavení školních dílen na Střední průmyslové škole Chrudim, rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů na Obchodní akademii Chrudim, modernizace a vybavení truhlářských dílen na Střední průmyslové škole stavební Pardubic nebo rekonstrukce odborných učeben na Gymnáziu Holice.

Evropské peníze půjdou také na modernizaci odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích. Tento projekt bude Unie dotovat téměř 26 miliony korun.

Rekonstrukci Příhrádku pak Evropská unie podpoří více než 44 miliony korun. První aglomerační výzvy byly vypsány už loni v říjnu a do současnosti bylo schváleno dvaadvacet projektových záměrů za více než půl miliardy korun.

Příslib evropských dotací ve výši 20 milionů korun už v minulých měsících získala například Přelouč na stavbu přestupního terminálu veřejné dopravy. „Podstatou projektu je rekonstrukce, dostavba a modernizace prostoru před budovou železniční stanice. Stávající situace už řadu let nevyhovuje požadavkům na bezpečný a moderní způsob dopravy," vysvětlila starostka Přelouče Irena Burešová.

Projekt obsahuje vybudování točny, zastávek pro autobusy příměstské i městské hromadné dopravy, rekonstrukci chodníků a komunikací, vytvoření stání pro kola a vybudování parkovišť či instalaci kamerového systému.

Další dotace budou využity mimo jiné na depozitář Východočeského muzea nebo prodloužení trolejbusových tratí v Pardubicích. Dopravní podnik si navíc bude moci pořídit čtyři trolejbusy s akumulátorem energie, jenž umožňuje jízdu i v úsecích, kde není trolejové vedení.

„Jedná se o takzvané parciální trolejbusy, které využijí infrastrukturu pro liniové napájení jednak k přímému napájení pro pohon vozidla v reálném čase a dále též pro dynamické nabíjení akumulátoru energie. Půjde o po všech stránkách moderní vozidla, která poskytnou cestujícím vyšší komfort a při jejichž provozu vykáže systém MHD sníženou spotřebu energie," uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Celkem může aglomerace využít téměř 3,5 miliardy korun. Vyčerpat je musí nejpozději do konce roku 2023. „V letošním roce máme naplánované vyhlášení ještě dalších výzev za více než 1,5 miliardy korun. Usilovat o dotaci mohou zájemci ze všech operačních programů," uvedl náměstek primátora Jan Řehounek.

Vyšlo v Deníku 24. března 2017

zbývá
579
slov
3 minut